Nr: 4 din: 10 Februarie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Gioseni nr. 50 din 28.09.2021 privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin Programul National de Investitii Anghel Saligny si a devizului general estimative aferent investitiei “Modernizare retea de drumuri de interes local in comuna Gioseni, judetul Bacau”