Nr: 4 din: 28 Ianuarie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind actualizarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei ,, Extindere sisteme de apa si canalizare în comuna Gioseni ,judetul Bacau “