Nr: 40 din: 26 August 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gioseni, județul Bacău