Nr: 45 din: 22 Septembrie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei ,, Extindere sisteme de apa si canalizare în comuna Gioseni ,judetul Bacau “