Nr: 49 din: 09 Noiembrie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind alegerea domnului consilier local CALARA ALEXANDRU în funcţia de Viceprimar al comunei Gioseni, județul Bacãu