Nr: 49 din: 28 Septembrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea documentației tehnico – economică pentru obiectivul de investiții: Reabilitare Școala Gimnaziala cu clasele I-VIII ,, Ion Strat ”în comuna Gioseni, judetul Bacău