Nr: 5 din: 31 Ianuarie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind luare la cunoștință de către Consiliului Local al Comunei Gioseni a Raportului de follow-up nr. 99536 din data de 15.12.2022 încheiat în urma acțiunii de verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 29 din data de 19.08.2021 împreună cu Decizia nr. 29/1 din 10.01.,2023 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispune prin Decizia nr. 29 din data de 19.08.2021