Nr: 51 din: 28 Octombrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea modificării Anexei 1 Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.556/2006/29.11.2010