Nr: 58 din: 05 Septembrie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind alegerea preşedintelui de şedinţă