Nr: 6 din: 18 Februarie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului ,,Reabilitare bază sportivă multifuncțională, Comuna Gioseni, Județul Bacău,,