Nr: 7 din: 31 Ianuarie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea protocolului de colaborare privind implementarea proiectului ”HUB de
Servicii M. M. S. S. ”la nivel de UAT Gioseni, jud. Bacău