Nr: 8 din: 15 Ianuarie 2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind actualizarea Devizului General al obiectivului de investiții “MODERNIZARE STAȚIE DE EPURARE PRIMĂRIA GIOSENI, JUDEȚUL BACĂU”