Nr: 9 din: 18 Februarie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea bugetului local al Comunei Gioseni, Judeţul Bacău pe anul 2022 şi lista obiectivelor de investiţii pe anul 2022