Nr.inregistrare: 2659 din 16.05.2016

 

 

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

 

AUTORITATE CONTRACTANTA : Primăria Comunei Gioseni, Jud. Bacău

 

Date contact:

  • Sediu Social:  localitatea Gioseni, C.P.607618, judeţ Bacău, 
  • Telefon: 0234/225233
  • Fax: -0234/225233
  • poștă electronică: primariagioseni@yahoo.com 

Autoritatea contractanta COMUNA GIOSENI invita ofertantii care au obiectul de activitate corespunzator  naturii  lucrarilor ce fac obiectul  procedurii de achiziţie directă  sa depuna oferta in scopul atribuirii contractului de lucrari aferent investitiei IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PE STRADA BLAJOAIA (DS523) COMUNA GIOSENI, JUDETUL BACAU.

 

Valoarea estimata a achizitii : 429.781 lei  fara TVA

 

Codul CPV: 45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri

 

Sursa de finanţare:

  • Bugetul Comunei Gioseni

 

Procedura aplicata:

  • Achizitie directa

 

Locul de executarea a lucrarilor:

  • Comuna Gioseni, judetul Bacau

 

Documentatia care va sta la baza intocmirii ofertelor poate fi ridicata de la sediul primariei comunei Gioseni, de luni pana vineri in intervalul orar 08.00 – 16.00. Se poate vizita amplasamentul lucrarilor.

 

Durata de realizare a lucrarilor: 3 luni

 

Data limita pentru depunerea ofertelor : 20 mai 2016, ora 10.00

 

Adresa la care trebuiesc transmise/depuse ofertele: sediul Primariei comunei Gioseni, judetul Bacau

 

Termenul de valabilitate al ofertelor: 90 de zile de la data depunerii ofertelor

 

Criteriul de selectie: PRETUL CEL MAI SCAZUT, cu conditia respectarii specificatiilor din documentatia de atribuire.