MODALITĂȚI DE TRANSMITERE COVID-19

CAT DE USOR SE TRANSMITE VIRUSUL?

SIMPTOME

SCAN_20200403_093519196