Nr: 9 din: 27 Septembrie 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

PROIECT de HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gioseni și pentru serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Comunei Gioseni, județul Bacău