Nr: 11 din: 23 Octombrie 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

PROIECT de HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Gioseni in Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacau, să voteze modificarea si completarea Comisiei de evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de concesiune servicii : "Dezvotarea prin concesionare a serviciilor de colectare și transport deșeuri in municipiul Bacău și 22 comune limitrofe.