Nr: 14 din: 22 Ianuarie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2020
ale comunei Gioseni , județul Bacău,