Nr: 142 din: 02 Aprilie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.1813 din 28.04.2015 încheiat cu
dr. Ghiuță Radu – Bogdan ,medic titular al Cabinet Medical Individual dr. Ghiuță Radu – Bogdan