Nr: 18 din: 21 Martie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Coumnei Gioseni pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2022