Nr: 21 din: 07 Martie 2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al UAT Comuna Gioseni, Județul Bacău pentru ședința Adunării Generala a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 29.03.2024/01.04.2024