Nr: 237 din: 02 Iunie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei ,, Modernizare drumuri de interes local în comuna Gioseni,județul Bacău “ -etapa II-