Nr: 31 din: 24 Aprilie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind completarea anexei din HCL nr. 14 din 28.02.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gioseni, Județul Bacău pentru anul 2023