Nr: 34 din: 18 Martie 2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea actului adițional nr. 4 la în Contractul de delegare a gestiunii serviciului salubrizare – operare instalații nr. 1078/1087/16.04.2018 încheiat cu S.C. ECOSUD S.A. și privind aprobarea actului adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport nr. 1211/ 4003/ 06.05.2021 încheiat cu S.C. SOMA S.R.L.