Nr: 43 din: 19 Iulie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei ,, Construire grup sanitar in parcul Gioseni,sat.Gioseni, comuna Gioseni, județul Bacău“