Nr: 45 din: 04 Iulie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea documentației tehnico-economica pentru investiția: „Reabilitare Școală Gimnazială cu clasele I-VIII „ ION STRAT” GIOSENI, JUDEȚUL BACĂU”