Nr: 5 din: 27 Ianuarie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind actualizarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei ,, Extindere sisteme de apa si canalizare în comuna Gioseni ,judetul Bacau “