Nr: 50 din: 24 August 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gioseni, județul Bacău