Nr: 53 din: 22 Mai 2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea rectificării bugetului local, a listei de investiții precum și utilizarea excedentului din anii precedenți pentru obiectivul de investiții “Retehnologizare SPAU 2”
din Comuna Gioseni, Județul Bacău