Nr: 56 din: 30 August 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea REGULAMENTULUI privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Comunei GIOSENI pentru activităţi nonprofit de interes local