Nr: 63 din: 22 Octombrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea modificării Anexei 1 Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.556/2006/29.11.2010