Nr: 7 din: 20 Septembrie 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

PROIECT HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adițional nr. 6 la Contractul nr. 2350/5935/20.07.2009 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei Gioseni catre S.C. SOMA SRL Bacău