Nr: 63 din: 01 Septembrie 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici la investiția ,, Modernizare rețea de iluminat public în comuna Gioseni, județul Bacău"