Nr: 15 din: 09 Februarie 2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al UAT Comuna Gioseni, Județul Bacău pentru ședința Adunării Generala Ordinare a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 28/29.02.2024