Nr: 16 din: 09 Februarie 2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind decontarea cheltuielilor de transport pentru funcționarii publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gioseni, județul Bacău