Nr: 30 din: 21 Iulie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al României pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023