Nr: 31 din: 21 Iulie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei ,, Construire și dotare grădiniță cu program prelungit, magazie și împrejmuire în comuna Gioseni, județul Bacău “