Nr: 34 din: 16 Iulie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gioseni, județul Bacău