Nr: 35 din: 16 Iulie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind actualizarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei ,, Modernizare drumuri de interes local în comuna Gioseni,județul Bacău “ -etapa II-

Print Friendly, PDF & Email