Nr: 51 din: 12 Noiembrie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind punerea la dispoziția S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. a terenurilor aferente investițiilor din cadrul „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, perioada 2014-2020”