Nr: 53 din: 12 Noiembrie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 - 2020” și mandatarea reprezentantului Comunei GIOSENI să voteze în
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor