Hotărâre

Nr: 17 din: 20-Aprilie-2021
privind aprobarea cotizației pentru anul 2021 la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-ADIB"

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 16 din: 20-Aprilie-2021
privind aprobarea contribuției Consiliului local al comunei Gioseni , județul Bacău la susținerea persoanei cu handicap instituționalizate în serviciile rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău pe anul 2021, precum și a aprobării Contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 19 din: 20-Aprilie-2021
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2021 ale comunei Gioseni , județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 20 din: 20-Aprilie-2021
privind aprobarea contului de execuție al exercitiului bugetar pe trimestrul I al anului 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 18 din: 20-Aprilie-2021
privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale ,, Ion Strat ” din comuna Gioseni , județul Bacău pentru anul școlar 2020-2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 15 din: 20-Aprilie-2021
privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2021 în comuna Gioseni, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 14 din: 31-Martie-2021
privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I. ” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: Reabilitare Școala Gimnaziala cu clasele I-VIII ,, Ion Strat ”în comuna Gioseni, judetul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 12 din: 31-Martie-2021
privind aprobarea Programului de gospodărire şi înfrumuseţare al Comunei Gioseni, Judetul Bacău, pe anul 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 9 din: 31-Martie-2021
privind aprobarea pentru anul 2021 a numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap din comuna Gioseni , județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 7 din: 31-Martie-2021
privind aprobarea pentru anul 2021 a măsurilor privind efectuarea acţiunilor şi lucrărilor de interes local de către persoanele beneficiare de ajutor social din comuna Gioseni , județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 13
Rezultate 127
1 2 3 13
Go to Top