Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative2019-11-21T18:42:43+02:00

Hotărâre

Nr: 12 din: 25-Februarie-2020
privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al unităților administrativ teritoriale din județul Bacău, membre ADIS

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 11 din: 25-Februarie-2020
privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 10 din: 25-Februarie-2020
privind modificarea Contribuției la Economia Circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 13 din: 30-Martie-2020
privind aprobarea implementării proiectului Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea săraciei si a excuziunii social cod SMIS 126924

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 9 din: 13-Februarie-2020
Privind acordul de principiu pentru forma preliminară a documentației
Planului Urbanistic General al comunei Gioseni , județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 7 din: 13-Februarie-2020
privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V1,
prin reorganizare a serviciului de categoria C1 al comunei Gioseni, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 8 din: 13-Februarie-2020
privind alegerea președintelui de ședință
pentru lunile martie, aprilie și mai 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 6 din: 13-Februarie-2020
privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2020
ale comunei Gioseni , județul Bacău,

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 5 din: 23-Ianuarie-2020
privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General a comunei Gioseni, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 4 din: 23-Ianuarie-2020
privind funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate a Primarului comunei Gioseni, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ


Pagina 1 din 6
Rezultate 55