Hotărâre

Nr: 58 din: 28-Octombrie-2021
privind alegerea preşedintelui de şedinţă

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 57 din: 28-Octombrie-2021
privind rectificarea bugetului local al Comunei Gioseni, Județul Bacău pe anul 2021 și aprobare listă de investiții

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 56 din: 28-Octombrie-2021
privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul III, anul 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 55 din: 28-Octombrie-2021
privind alocarea de fonduri necesare ADI GAZ SIRET pentru proiectul ”Înființare rețea de distribuție gaze naturale ADI ”Siret Gaz” comunele Tamași, Buhoci și Gioseni, Județul Bacău”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 54 din: 28-Octombrie-2021
privind aprobarea numărului și cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza Comunei Gioseni pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 53 din: 28-Octombrie-2021
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Gioseni 2021-2027

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 52 din: 28-Octombrie-2021
privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 51 din: 28-Octombrie-2021
privind aprobarea modificării Anexei 1 Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.556/2006/29.11.2010

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 50 din: 28-Septembrie-2021
privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny” și a devizului general estimativ aferent investiției
,, Modernizare rețea de drumuri de interes local în comuna Gioseni,județul Bacău “

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 49 din: 28-Septembrie-2021
privind aprobarea documentației tehnico – economică pentru obiectivul de investiții: Reabilitare Școala Gimnaziala cu clasele I-VIII ,, Ion Strat ”în comuna Gioseni, judetul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 17
Rezultate 165
1 2 3 17
Go to Top