Hotărâre

Nr: 36 din: 21-Iulie-2021
privind aprobarea aderării UAT Berești Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statutului acesteia

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 35 din: 21-Iulie-2021
privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I. ” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: ,, Construire și dotare grădiniță cu program prelungit, magazie și împrejmuire în comuna Gioseni , județul Bacău “

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 34 din: 21-Iulie-2021
privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investiţii pe anul 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ 1 - VEZI ANEXĂ 2

Hotărâre

Nr: 33 din: 21-Iulie-2021
privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei,, Construire grup sanitar in parcul Gioseni,sat.Gioseni, comuna Gioseni , județul Bacău “

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ 1

Hotărâre

Nr: 32 din: 21-Iunie-2021
privind aprobarea contului de execuție al exercitiului bugetar pe trimestrul II al anului 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 31 din: 21-Iulie-2021
privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei ,, Construire și dotare grădiniță cu program prelungit, magazie și împrejmuire în comuna Gioseni, județul Bacău “

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ 1

Hotărâre

Nr: 30 din: 21-Iulie-2021
privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al României pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 29 din: 21-Iulie-2021
privind aprobarea contribuției Consiliului local al comunei Gioseni , județul Bacău la susținerea persoanei cu handicap instituționalizate în serviciile rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău pe anul 2021, precum și a aprobării Contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 28 din: 21-Iulie-2021
privind modificarea și completarea HCL nr. 48/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate, precum și stabilirea componenței comisiilor de specialitate a Consiliului local al comunei Gioseni , județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 27 din: 16-Iunie-2021
privind constatarea încetării, prin demisie, a mandatului de consilier local a domnului HRISTEA Lucian – Napoleon, precum și vacantarea unui mandat de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Gioseni, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 15
Rezultate 143
1 2 3 15
Go to Top