Nr: 11 din: 31 Ianuarie 2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Proiectului Tehnic de Execuție a Devizului General actualizat și a Indicatorilor tehnico – economici actualizați și asigurării de la Bugetul Local a cheltuielilor neeligibile pentru realizarea obiectivului de investiții ,, Amenajare loc de joacă pentru Grădinița Nord Comuna Gioseni, Județul Bacău,,