Nr: 12 din: 18 Martie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la contractul de închiriere nr. 1813 din 28.04.2015, Actul aditional nr. 4 la contractul de concesiune nr. 107 din 07.01.2005 și Actul adițional nr. 5 la contractul de închieriere nr. 2898/30.06.2015