Nr: 17 din: 18 Martie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2021 ale comunei Gioseni , județul Bacău