Nr: 38 din: 05 Iulie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al României pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023