Nr: 40 din: 06 Iulie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna GIOSENI în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., la care comuna GIOSENI este acționar și în AGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău