Nr: 41 din: 14 Iulie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei ,, Construire și dotare grădiniță cu program prelungit, magazie și împrejmuire în comuna Gioseni , județul Bacău “