Nr: 42 din: 17 Aprilie 2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Devizului General al obiectivului de investiții “Retehnologizare SPAU din Comuna Gioseni, Județul Bacău”