Nr: 45 din: 20 Iulie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I. ” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: ,, Construire și dotare grădiniță cu program prelungit, magazie și împrejmuire în comuna Gioseni , județul Bacău “